Akcjonariusze | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

DEMATERIALIZACJA

Treść

Komunikat dla Akcjonariuszy

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo - akcyjnych. W konsekwencji powyższego, akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A. nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych
w nim danych.

Wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania