Akcjonariusze | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

DEMATERIALIZACJA

Treść

Składanie dokumentów akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Oddziałach i Lokalizacjach Spółki

Akcjonariusze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. będący osobami fizycznymi, wpisanymi do Księgi Akcyjnej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. mogą składać dokumenty akcji nie tylko w siedzibie Spółki, ale także w Oddziałach i Lokalizacjach Spółki. Dokumenty można składać w Oddziałach Spółki w terminie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 26 lutego 2021 roku, natomiast w Lokalizacjach Spółki w terminie od dnia 15 grudnia 2020 roku do dnia 26 lutego 2021 roku. Dokumenty akcji należy składać osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału lub Lokalizacji terminu złożenia dokumentów akcji.

Szczegółowy wykaz Oddziałów i Lokalizacji Spółki, w których akcjonariusze mogą składać dokumenty akcji oraz pozostałe dane kontaktowe znajdują się w poniższej tabeli.

drukuj (Składanie dokumentów akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Oddziałach i Lokalizacjach Spółki)

Wykaz Oddziałów/Lokalizacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., w których akcjonariusze mogą osobiście składać dokumenty akcji Spółki

Lp. Oddział/Lokalizacja Adres  Numer telefonu
w celu umówienia terminu
składania dokumentu akcji
Zakres godzin,
w których akcjonariusz może telefonicznie umówić termin składania dokumentu akcji
Zakres godzin,
w których akcjonariusz będzie mógł osobiście składać dokumenty akcji 
1 Oddział „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy ul. Niepodległości 38/40, 88-150 Kruszwica,
budynek główny pokój nr 4

661 661 039

661 663 419

8:00-11:00

10:00 - 13:00
2 Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach ul. Przemysłowa 2,
22-550 Werbkowice,
budynek główny pokój nr 19

84 657 37 22

84 657 37 02

9:00-11:00

11:30 - 14:00
3 Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

ul. Sikorskiego 51,
82-200 Malbork Budynek Administracyjny nr 2,
pokój nr 2

ul. Chrobrego Budynek LOS - Biuro Obsługi Plantatora, 82-200 Malbork

55 647 05 13

55 647 05 92

7:00 -11:00

11:00 - 14:00
4 Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Rudki 1,
89-100 Nakło nad Notecią

695 650 459

695 650 099

695 650 371 

11:00-12:30

12:00 - 13:30
5 Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie Hotel zakładowy Oddział: „Cukrownia Dobrzelin"
ul. Jabłonkowa 6,
99-319 Dobrzelin

661 666 987

785 850 505

8:00-11:00

11:30 - 14:00
6 Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej Siennica Nadolna 59,
22-302 Siennica Nadolna

82 577 02 11 wew.271

82 5770211 wew. 209

9:00 - 11:00

11:00 - 13:00
7 Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie ul. Broniewskiego 23,
73-102 Stargard

91 576 33 14 obsługa pracowników

91 576 33 37 obsługa plantatorów

7:00- 10.00

10.30 - 13:00
8 Lokalizacja Lublin ul. Krochmalna 13,
20-401 Lublin

695 650 161

695 650 136

7:00-15:00

7:00-10:00

11:00 - 13:00
9 Lokalizacja Częstocice ul. Świętokrzyska 27,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

695 650 054

695 650 348

8:00 -10:00

11:00 - 13:00
10 Lokalizacja Łapy ul. Cukrownicza 14,
18-100 Łapy

603 222 265

693 109 929.

8:00-10:00

10:00 - 14:00

W przypadku składania dokumentów akcji w Oddziale lub Lokalizacji Spółki, akcjonariusze są zobowiązani dostarczyć wraz z oryginałem dokumentu akcji, wypełnione i podpisane czytelnie przez akcjonariusza następujące oświadczenia:

1) oświadczenie akcjonariusza zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna”,

2) oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.; należy pobrać wzór
Oświadczenie akcjonariusza-RODO”,

3) oświadczenie akcjonariusza potwierdzające zgodność przekazanych Krajowej Spółce Cukrowej S.A. danych i dokumentów w celu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, ze stanem faktycznym; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza-potwierdzenie zgodności”.

W przypadku braku możliwości pobrania ze strony internetowej i wydrukowania przez akcjonariusza wymaganych oświadczeń, akcjonariusz będzie miał możliwość pobrania ich i wypełnienia bezpośrednio w Oddziale lub Lokalizacji, przy wsparciu pracownika Oddziału lub Lokalizacji.

Po złożeniu dokumentów w Oddziale lub Lokalizacji, akcjonariusz otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów w Oddziale lub Lokalizacji. Następnie, po zarejestrowaniu akcji i danych akcjonariusza w systemie informatycznym w Centrali Spółki, akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów akcji w Spółce, które zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

« wstecz