Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - dywidenda

Przejdź do wybranego podserwisu

Kalkulator dywidendy

Treść

Kalkulator dywidendy

:
wartość: 0 PLN

Tabela informacyjna

DYWIDENDA

liczba akcji będących podstawą do naliczenia dywidendy

dywidenda na 1 akcję w zł.

dywidenda przypadająca na akcjonariusza

podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych

stawka podatku dochodowego od dywidendy

podatek dochodowy od dywidendy

dywidenda netto przypadająca do wypłaty akcjonariuszowi

1

2

3

4

5

6

7

x

0,08

poz.1 x poz.2

x

19%

poz.4 x poz.5

poz.3 - poz.6