Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - dywidenda

Przejdź do wybranego podserwisu

Terminy wypłat

Treść

Wypłata dywidendy

Wypłata dywidendy Akcjonariuszom nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku.